Tehnologija svakodnevno sve više napreduje. Treneri su prinudjeni da ukoliko žele da unaprede i olakšaju svoj posao, da primenjuju rešenja koja se mogu naći na tržištu.

Kao što napravite plan za svoje obaveze i treninge, tako i vašu prehranu trebate prilagoditi tim promjenama. Obzirom da ne radite isti trening iz dana u dan se cijele godine, tako ne trebate ni jesti na isti način tijekom cijele godine.