Futsal je globano u ekspanziji. Fudbalske federeacije su sve više okrenute razvoju sporta uz učešće ženske populacije.