Tehnologija svakodnevno sve više napreduje. Treneri su prinudjeni da ukoliko žele da unaprede i olakšaju svoj posao, da primenjuju rešenja koja se mogu naći na tržištu.