“Odbrana nije stvar kvaliteta, već volje i želje da se odbrambene radnje izvrše na pravilan nacin” Javier Lozano

Odbrana i napad kao osnovne situacije igre su intimno povezane i zavise jedna o drugoj. U Futsalu, igrači su istovremeno i napadači i odbrambeni igrači.

Odbrana započinje za vreme razvoja vlastitog napada i nastavlja se povlačenjem igrača prema svom golu, da bi se pozicionirali i organizirali unutar vlastitog sistema igre.
Da bi se igrala dobra obrana potrebno je upotrebljavati obrambena kretanja ili obrambene radnje koje će sprečiti da protivnik ostvari prednost u svojim napadačkim akcijama (dodavanje, ubrzanje, uspešan dribling, udarac na gol itd …)
Odbrambene radnje su postigle uspeh kada protivnička ekipa ne uspe finalizirati napadačku akciju, tj kada otklonimo opasnost od našeg gola.

Igračima treba uvek napominjati da je Futsal kolektivni sport, i da se na toj činjenici bazira filozofija obrane.
Uvek se krene sa individualnom pripremom, koja se ubaci u širu viziju kolektivne pripreme ekipe.
Igrača treba uveriti da je povećanje kvaliteta njegove saradnje u procesu odbrane direktno proporcionalno povećanju efikasnosti i snage obrane ekipe.

IGRATI ODBRANU znači imati 5 igrača (4+1) odlučnih da rade kolektivno u svim obrambenim radnjama.

Nastaviće se….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.